Gasmeetstation Rotterdam BV verricht voor Rotterdam Blending & Filling de volgende diensten:

Containers kunnen schadelijke gassen bevatten die zijn vrijgekomen bijproducten of toegevoegd als pesticiden, fungiciden, etc. De veiligheid van zowel de medewerker die de container betreedt als de gebruiker van de goederen kan in gevaar komen als er geen goede controles op gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd. De mogelijke schade die door gassen wordt veroorzaakt, hangt af van het soort gas in de container en de concentratie ervan.

Gassen kunnen op verschillende manieren in containers worden gegenereerd.

  • Gassen kunnen worden toegevoegd aan goederen in een container (om ongedierte of degradatie van producten tegen te gaan);
  • Bij het transport van goederen kunnen gassen vrijkomen (dit zijn gassen die bij het productieproces worden gebruikt – bijvoorbeeld lijm, schoonmaakmiddelen en hout);
  • Chemische reacties tijdens transport.

Containers gevuld met nieuwe producten of een nieuwe productlijn moeten altijd worden gemeten voordat ze worden gelost. Uit ervaring weten we dat bepaalde producten een verhoogd risico op gassen hebben. Het is essentieel om dergelijke containers op gassen te meten. Als er bij de inspectie routinematig containers worden gepasseerd, wordt het aantal gasmetingen teruggebracht tot steekproeven.

Gasmeetstation Rotterdam is een full service drive-in meetstation en containerdepot op de Maasvlakte. Gasmeetstation Rotterdam, gelegen tussen de containerterminals, biedt de faciliteiten om te voorzien in uw behoeften op het gebied van gasmeting, ontgassing, containerbehandeling en opslag. Daarnaast kan het assisteren bij het uitvoeren van fysieke controles, het lossen van containers en het ompakken van goederen en beschikt het over een containerdepot op het AEO-gecertificeerde terrein voor tijdelijke en langdurige opslag van containers.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Gasmeetstation Rotterdam of neem contact met ons op via e-mail of telefoon: +31 (0) 88996 47 50.